Príručka ako na Vklad a Výber v eKasa

 

V novom eKasa režime predaja je nutné zo zákona zaznamenávať každý pohyb hotovosti v zásuvke pokladni tzn. vklad, predaj a výber.

Vkladom sa rozumie úkon väčšinou pri začatý predajného dňa kedy si podnikateľ vkladá hotovosť do zásuvky pokladne, (napr:  hotovosť určenú na vydávanie) v tomto prípade je podnikateľ povinný tento úkon zaznamenať funkciou VKLAD na eKasa pokladnici.

Výberom sa rozumie úkon kedy podnikateľ vyberá hotovosť zo zásuvky pokladne (výplaty, platenie tovaru, ukončenie dňa…), v tomto prípade je podnikateľ povinný tento výber zaznamenať funkciou VÝBER na eKasa pokladnici.

 

Pre bližšie informácie kliknite TU.