Výmena neplatných certifikátov

 

1. Prístup na portál FS

 

2. Rôzne spôsoby prihlásenia

 


3. Prihlásenie cez ID a heslo

 

4. Prihlásenie cez OP

 

5. Prechod do časti „eKasa6. Zvoliť možnosť „Nové autentifikačné údaje

 


7. Vyplniť údaje

 1. Zvoliť kód pokladnice, pre ktorú vytvárate nové autentifikačné údaje
 2. Následne ľubovoľné heslo (nepoužívať diakritiku a špeciálne znaky)
 3. Poznámka slúži ako pomôcka pre zapamätanie hesla pri budúcom sťahovaní dát
 4. Následne potvrdiť vytvorenie
 5.  V prípade vyskytnutia problému pokračujte na riešenie uvedené v bode č. 9.


8. Stiahnuť autentifikačné údaje

 1. Po úspešnom vytvorení dát ich uvidíte nižšie v stave Prebieha spracovanie
 2. Po zmene na Spracovaná (cca 1min) sa objaví možnosť Stiahnuť autentifikačné údaje
 3. Údaje je potrebné stiahnuť (najlepšie do pc alebo na USB kľúč)
 4. Stiahnutý súbor neotvárať z dôvodu možného poškodenia dát


 1. Stiahnuté súbory nám zašlite ako prílohu na adresu servis@befare.sk
 2. Do predmetu uveďte: Certifikát – Názov spoločnosti
 3. Do textu uveďte: Heslo, ktoré ste použili pri generovaní nových dát 
 4. Následne stačí prísť do servisu, nie je nutné sa objednávať.
 5. Nahratie certifikátov je zväčša na počkanie (podľa na vyťaženosti technikov).
 6. Služba je spoplatnená sumou 30€ bez DPH (36€ s DPH).

9. Riešenie chybového hlásenia

 1. Po neúspešnom vytvorení dát sa môže vyskytnúť chyba – obrázok nižšie
 2. Pri tejto chybe je nutné zneplatniť už vygenerované žiadosti o autentifikačné údaje
 3. Prejsť do detailu pokladnice pre daný kód pokladnice
 4. V časti Možnosti – zneplatniť autentifikačné údaje
 5. Následne znova vygenerovať autentifikačné údaje

Upozornenie – Ak pokladnicu stále používate ako funkčnú je nutné zneplatniť iba nepoužívané údaje


 

V novom eKasa režime predaja je nutné zo zákona zaznamenávať každý pohyb hotovosti v zásuvke pokladni tzn. vklad, predaj a výber.

Vkladom sa rozumie úkon väčšinou pri začatý predajného dňa kedy si podnikateľ vkladá hotovosť do zásuvky pokladne, (napr:  hotovosť určenú na vydávanie) v tomto prípade je podnikateľ povinný tento úkon zaznamenať funkciou VKLAD na eKasa pokladnici.

Výberom sa rozumie úkon kedy podnikateľ vyberá hotovosť zo zásuvky pokladne (výplaty, platenie tovaru, ukončenie dňa…), v tomto prípade je podnikateľ povinný tento výber zaznamenať funkciou VÝBER na eKasa pokladnici.

 

Pre bližšie informácie kliknite TU.