LLarik eKasa bez tlačiarne

Ekasa bez tlačiarne je určená pre prevádzky, ktoré disponujú tlačiarňou s podporou ESC/POS. Dá sa použiť aj pre mobilné riešenie.

© Autorské práva - Registračné pokladnice Befare, s.r.o.